Nivika växer och breddar sig geografiskt - förvärvar på Västkusten

Publiserad: 11 Jun, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) har i fyra separata affärer förvärvat sexton fastigheter på Västkusten med ett underliggande fastighetsvärde på drygt 525 miljoner kronor. ”Dessa affärer ger Nivika ett fotfäste på Västkusten, från Helsingborg i söder till Varberg i norr, och ger underlag för en egen förvaltning på plats. Förvärven är kommersiella men ger en stabil kassaflödesgrund för marknadsområdet. . .

Läs mer

Nivika ny fastighetsägare av Racketcentrum Sports & Business

Publiserad: 09 Jun, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter blir ny ägare av fastigheten Racketcentrum och RC Hotel Sports & Business i Jönköping. Planen är att bygga ett landmärke för idrott, skola och besöksnäringen i området. ”Vi hoppas att Jönköping som stad ska växa sig ännu starkare”, säger Janne Abrahamsson, kontorschef hos Nivika i Jönköping. Genom förvärven av Racketcentrum och RC Hotel Sports & Business i Jönköping, har Ni. . .

Läs mer