2019-05-24

Övertecknat vid Nivikas utökning av företagsobligation

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") emitterade i november 2018 ett tre-årigt seniort icke säkerställt obligationslån om 250 miljoner SEK. Bolaget har idag utökat obligationslånet med 220 miljoner SEK. Intresset var mycket stort och utökningen blev större än förväntat mot bakgrund av det stora intresset. Orderboken är av hög kvalitet med många välkända institutionella investerare.

Medlen från utökningen ska användas till nya fastighetsprojekt i Värnamo, Jönköping och Växjö för att supportera bolagets fortsatta expansion.

Danske Bank och SEB agerade Joint Bookrunners för emissionen. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

För ytterligare information, var god kontakta:
Kristina Karlsson, CFO
+46 770-22 01 71, kristina@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 17,00

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 28 februari 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 210.800 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till knappa 3.2 miljarder kronor.