I samband med förvärvet av Alhansa Fastigheter söker vi nu en fastighetschef för Växjö.

Publiserad: 05 Mar, 2020 | av Joakim Dicker

Nivika är ett fastighetsbolag med ett 40-tal medarbetare och har sitt huvudkontor i Värnamo. I Värnamo finns den centrala organisationen för projekt, administration, ekonomi och hållbarhet. Nivika äger och förvaltar fastigheter med både kommersiella lokaler och bostäder i Jönköping, Värnamo och Växjö. Fastighetsbeståndet omfattar ca 100 fastigheter med en area av 310000 m2, fördelade på nämnd.... . .

Läs mer

Nivika genomför strukturaffär i Växjö

Publiserad: 04 Mar, 2020 | av Joakim Dicker

Nivika fortsätter expandera och har tecknat avtal om förvärv av Alhansa Fastigheter. Alhansa Fastigheter är innehavare av ett fastighetsbestånd i Växjö med kommersiella fastigheter, ca 72.000 kvm och hyresgästbeståndet är till största delen bestående av business-to business verksamhet. Det överenskomna fastighetsvärdet är 800 miljoner kronor. Förvärvet av Alhansa är Nivikas största enski.... . .

Läs mer

Nivika säkrar fortsatt tillväxt genom emission om 400 mkr och tar in en ny delägare

Publiserad: 17 Dec, 2019 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) har på bara tre år gått från ett fastighetsvärde på 1,6 mdr till 3,5 mdr (per 2019-08-31) och har som målsättning att år 2023 äga en fastighetsportfölj om minst 6 mdkr. Nivika ska växa vidare med geografiskt fokus på Småland. Det betyder dels att förtäta fastighetsbeståndet i Jönköping, Värnamo och Växjö men även överväga förvärv på nya orter i regionen där utveckl.... . .

Läs mer

Nivika expanderar i Växjö och bygger 80 hyreslägenheter i Räppe

Publiserad: 11 Oct, 2019 | av Joakim Dicker

I samarbete med byggbolaget GBJ Bygg, uppför nu Nivika Fastigheter 80 hyreslägenheter vid den gamla Bergundaskolan i stadsdelen Räppe i Växjö. Lägenheterna är fördelade på 5 huskroppar och det planeras för inflyttning under våren 2021. I stadsdelen Räppe, på gångavstånd från bostäderna vi bygger, har även Region Kronoberg beslutat att bygga det nya länssjukhuset som planeras stå klart 202.... . .

Läs mer

Nivika bygger hundratals lägenheter på Österängen

Publiserad: 30 Sep, 2019 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter fortsätter expandera i Jönköping och som du kunde läsa i Jönköpings-Posten har vi nyligen fått ett tillfälligt bygglov för att bygga närmare 200 lägenheter för unga vuxna och studenter på fastigheten "Valplatsen" som ligger på Österängen i Jönköping. Det är vår förhoppning att de första huskropparna ska vara inflyttningsklara under hösten 2020.  Valplatsen är en .... . .

Läs mer

Nivika förvärvar aktiemajoriteten i Husgruppen

Publiserad: 28 Dec, 2018 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB gör en omfattande satsning på yteffektiva bostäder för bland annat studenter och unga vuxna genom ett majoritetsförvärv av Husgruppen Modulsystem i Jönköping AB. Nivika har sedan starten år 2000 förvärvat, byggt, förädlat och förvaltat fastigheter i bland annat Värnamo, Jönköping och Växjö. Idag äger Nivika ett 70-tal fastigheter med en uthyrningsbar yta om ca..... . .

Läs mer

Fastighetsförvärv på A6-området i Jönköping

Publiserad: 06 Dec, 2018 | av Joakim Dicker

En mindre fastighet med 600 m2 uthyrbar yta har förvärvats per den 2018-12-03. Fastigheten Vakten 10 är belägen på Jönköpings hetaste handelsområde A6, närmare bestämt Batterigatan 13 i Jönköping. I området finner man bl a även Asecs köpcentrum men även mycket annan handel, kontor, lager och vård finns. Fastigheten är byggd 2008 och innehåller 185 m2 kontorslokaler och 400 m2 lagerlokal.... . .

Läs mer

Nivika köper Stenladan i Växjö

Publiserad: 05 Dec, 2018 | av Joakim Dicker

Igår den 4 december förvärvade Nivika Fastigheter AB den s.k. Stenladan i Växjö med tillhörande byggrätt. Köpeskillingen är ca. 31 miljoner kronor. Affären är godkänd av Kommunfullmäktige, VKAB samt Videums styrelse. Fastigheten (Växjö 12:15) har en tomt på ca 15 000 kvadratmeter. Huvudbyggnaden på strax över 1 500 kvadratmeter kallas Stenladan och är ursprungligen från 1850 men totalren.... . .

Läs mer

Nivika emitterar sin första företagsobligation om SEK 250 Mkr

Publiserad: 23 Nov, 2018 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter ab (publ) har emitterat företagets första företagsobligation, med en löptid på 3 år om SEK 250 miljoner kronor inom en ram om SEK 700 miljoner kronor. Medlen från emissionen ska användas till nya fastighetsprojekt i Värnamo, Jönköping och Växjö för att supportera bolagets fortsatta expansion. Danske Bank och SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)) är Joint Bookrunne.... . .

Läs mer

Vi söker en lönekunnig Ekonom

Publiserad: 21 Nov, 2018 | av Joakim Dicker

I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden säljkraft. Klicka på knappen nedan för att läsa mer om tjänsten och göra din ansökan. Gå vidare .... . .

Läs mer