2021-09-16

Nivika förvärvar selfstoragefastighet till Mitt Lager i centrala Göteborg av Merx Fastighets AB

Nivika Fastigheter AB (publ) bedriver selfstorageverksamhet i dotterbolaget Mitt Lager sedan 2016 och har idag 11 anläggningar runt om i södra Sverige.Anläggningarna ligger antingen centralt placerade, eller utmed huvudleder i orterna och är lättillgängliga.

Som ett led i den fortsatta utvecklingen för Mitt Lager förvärvar Nivika, av fastighetsbolaget Merx Fastighets AB, fastigheten Tingstadsvassen 24:10 i Göteborg. Det är en strategisk investering för Mitt Lager, som tidigare har anläggningar längs kusten norr om Göteborg, som med denna affär tar klivet in i Göteborg.Tingstadsvassen 24:10 färdigställdes så sent som 2017 och omfattar idag knappt 6 000 kvadratmeter bestående av kontor, höglager och hyrförråd för privatpersoner samt företag. Driftsbolaget Merx Storage AB ingår i transaktionen, anläggningen skall framåt utökas ytterligare med 3 450 kvadratmeter hyrförråd. Utbyggnaden kommer, i den existerande höglagerdelen, ske i etapper. Avsikten är att verksamheten på sikt kommer att integreras med Mitt Lager.

Niclas Bergman, VD för Nivika kommenterar;

”Förrådsfastigheten kommer att bli den största och mest centrala anläggningen i Göteborg med sitt läge mitt på Ringön. En lättillgänglig förrådsfacilitet för alla de som flyttat in och skall flytta in vid Backaplan, Kville, Wieselgrensplatsen, Karlastaden, Södra Älvstranden och i Centralen-området.”

Säljarens rådgivare har varit Länsförsäkringar Kommersiellt och Jan Andréasson tillsammans med Morris Law genom Per Nylander och Racine Ashjari.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september kl. 11.00 CET.

Pressmeddelande Nivka förvärvar Selfstoragefastighet i Göteborg 21-09-15