2021-09-16

Nivika förvärvar selfstoragefastighet till Mitt Lager i centrala Göteborg av Merx Fastighets AB

Nivika Fastigheter AB (publ) bedriver selfstorageverksamhet i dotterbolaget Mitt Lager sedan 2016 och har idag 11 anläggningar runt om i södra Sverige.Anläggningarna ligger antingen centralt placerade, eller utmed huvudleder i orterna och är lättillgängliga.

Som ett led i den fortsatta utvecklingen för Mitt Lager förvÀrvar Nivika, av fastighetsbolaget Merx Fastighets AB, fastigheten Tingstadsvassen 24:10 i Göteborg. Det Àr en strategisk investering för Mitt Lager, som tidigare har anlÀggningar lÀngs kusten norr om Göteborg, som med denna affÀr tar klivet in i Göteborg.Tingstadsvassen 24:10 fÀrdigstÀlldes sÄ sent som 2017 och omfattar idag knappt 6 000 kvadratmeter bestÄende av kontor, höglager och hyrförrÄd för privatpersoner samt företag. Driftsbolaget Merx Storage AB ingÄr i transaktionen, anlÀggningen skall framÄt utökas ytterligare med 3 450 kvadratmeter hyrförrÄd. Utbyggnaden kommer, i den existerande höglagerdelen, ske i etapper. Avsikten Àr att verksamheten pÄ sikt kommer att integreras med Mitt Lager.

Niclas Bergman, VD för Nivika kommenterar;

”FörrĂ„dsfastigheten kommer att bli den största och mest centrala anlĂ€ggningen i Göteborg med sitt lĂ€ge mitt pĂ„ Ringön. En lĂ€ttillgĂ€nglig förrĂ„dsfacilitet för alla de som flyttat in och skall flytta in vid Backaplan, Kville, Wieselgrensplatsen, Karlastaden, Södra Älvstranden och i Centralen-omrĂ„det.”

SÀljarens rÄdgivare har varit LÀnsförsÀkringar Kommersiellt och Jan Andréasson tillsammans med Morris Law genom Per Nylander och Racine Ashjari.

Denna information Àr sÄdan information som Nivika Fastigheter AB (publ) Àr skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september kl. 11.00 CET.

Pressmeddelande Nivka förvärvar Selfstoragefastighet i Göteborg 21-09-15