Sök fastighet

Klicka här för information till hyresgäster och medarbetare om Coronaviruset

Med anledning av den det rådande situationen kring Corona sammanställer vi här information för våra hyresgäster och medarbetare.
Nivikas ledningsgrupp informeras dagligen om eventuella inrapporterade fall av personer som konstaterats smittade och som sitter i frivillig karantän i någon utav våra fastigheter. Inrapporteringen är viktig för att vår personal och underentreprenörer som jobbar i våra fastigheter inte ska utsättas för onödig risk och också sprida smittan vidare.


Befarar du att du är smittad?

Vi ber våra hyresgäster rapportera in eventuella smittade personer i lägenheter och lokaler till oss så vi inte utsätter våra medarbetare och underentreprenörer för onödiga risker.

Läs mer och rapportera här

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt.

Vi är stolt hyresvärd till ett stort antal företag och privatpersoner i Jönköping-, Värnamo- och Växjösområdet.
Vi lägger en stolthet i att hålla en hög standard på de fastigheter och lokaler vi äger och målsättningen är att ha exceptionellt nöjda hyresgäster.


Senaste nyheter

Visa alla nyheter

Här hittar du våra senaste nyhetsinlägg. Vi publicerar kontirnueligt nyheter om lediga lokaler, bostäder, fastighetsförvärv och försäljningar.
Återkom gärna hit för att hålla dig uppdaterard eller följ oss på sociala media.