Nivika Fastigheter AB (publ) och Småländska Hem ingår strategiskt samarbete för bostadsprojekt

Publiserad: 11 May, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) och Småländska Hem ingår strategiskt samarbete för bostadsprojekt

Nivika Fastigheter AB (publ) och Småländska Hem ingår ett samarbete gällande bostadsproduktion av flerfamiljshus, samarbetet avser dels produktion av hyresrätter dels lägenheter via bostadsrättföreningar.

Husgruppen Modulsystem Jönköping AB är ett helägt dotterbolag till Nivika Fastigheter AB och tillverkar, på ett industriellt vis, byggnadskomponenter i trä bestående av allt från mindre utfackningsväggar till kompletta lägenheter. Husgruppen som bygger prisvärda boenden med kort byggtid och med en produktion strategiskt placerad vid E4:an strax utanför Jönköping, kommer vara leverantör till våra gemensamma projekt.

Det första gemensamma projektet blir i storleksordningen 100 miljoner kronor och består av 60 lägenheter med byggstart under hösten 2021.

”Vi ser självklart synergieffekter att kunna göra detta ihop med ett etablerat fastighetsbolag som Nivika Fastighet AB och tror att detta kommer gynna båda parten framöver, detta ger oss samtidigt möjligheten att starta upp ett nytt affärsområde inom flerbostadshus” säger Jim Andersson VD på Småländska Hem.

”Jag är väldigt glad över samarbetet med Småländska Hem, de komplettera oss väl, och det finns stora synergieffekter i utvecklingen av våra hållbara konceptbostäder. Det är också mycket positivt att samarbetet taktar väl in med utbyggnationen av Husgruppens kapacitet och ger en bra beläggning i vår produktion på Husgruppen. Husgruppen som under innevarande år kommer att fyrdubbla sin produktionskapacitet”, säger Niclas Bergman VD på Nivika Fastigheter AB.

För ytterligare information kontakta:

Nivika Fastigheter AB (publ): Niclas Bergman, VD, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Småländska Hem: Jim Andersson, VD, telefon 0761-776900 email: jim@smalandskahem.se