Uthyrningspolicy för bostäder med statligt investeringsbidrag

Vi följer vår uthyrningspolicy med syfte att främja en rättvis och effektiv uthyrningsprocess.

För att ansöka om en lägenhet använder du vår uthyrningsplattform eller HomeQ-plattformen om du söker på orterna Kalmar, Båstad eller Höganäs. I förekommande fall kan du också söka lägenhet via Blocket Bostad. Du behöver skapa ett konto och börja samla köpoäng. På ditt konto kan du fylla i din profil med information om dig och ditt arbete. Den sökande med högst köpoäng som uppfyller våra grundläggande krav kommer att erbjudas lägenheten först.

Lägenheter tilldelas i turordning efter kötid.

Grundläggande krav

Sökande skall vara myndig och fyllt 18 år.

Sökande skall ha en inkomst som skall styrkas med intyg.

Följande kan räknas som inkomst:

 • Inkomst genom anställning.
 • Inkomst genom egen näringsverksamhet
 • Ålderspension
 • Studiemedel från CSN
 • Tillägg
 • Bidrag
 • Kapital

Boendereferenser samt kreditupplysning görs på samtliga sökande som blir aktuella i urvalet.
Tagna boendereferenser skall vara positiva. Kreditupplysningen får inte visa på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet:

 • 1 rum och kök, max två personer
 • 2 rum och kök, max tre personer
 • 3 rum och kök, max fem personer
 • 4 rum och kök, max sex personer
 • 5 rum och kök eller större, max åtta personer

Antalet personer avser både vuxna och barn.