Uthyrningspolicy för studentbostäder

För att ansöka om en lägenhet använder du vår uthyrningsplattform eller HomeQ-plattformen om du söker på orterna Kalmar, Båstad eller Höganäs. I förekommande fall kan du också söka lägenhet via Blocket Bostad och StudBo. Du behöver skapa ett konto och börja samla köpoäng. På ditt konto kan du fylla i din profil med information och studieintyg. Den sökande med högst köpoäng som uppfyller våra grundläggande krav kommer att erbjudas lägenheten först.

Grundläggande krav för studentbostäder

Sökande skall vara myndig och fyllt 18 år.

Sökande skall ha en inkomst som skall styrkas med intyg.

Följande kan räknas som inkomst:

  • Inkomst genom anställning.
  • Inkomst genom egen näringsverksamhet
  • Studiemedel från CSN
  • Kapital

Boendereferenser samt kreditupplysning görs på samtliga sökande som blir aktuella i urvalet. Tagna boendereferenser skall vara positiva. Kreditupplysningen får inte visa på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder. Deposition kan förekomma.

För att hyra en studentbostad krävs det att du med en takt på minst 50%, 15 högskolepoäng per termin, på ett svenskt universitet, högskola eller full CSN-berättigad folkhögskoleutbildning eller  yrkeshögskoleutbildning. Undantag kan även göras för dig som studerar SFI.

För att ansöka om en studentbostad behöver du ladda upp ett giltigt studieintyg på Mina sidor.

Nivika utför stickprov och kontroller. Uppfyller hyresgästen inte studiekravet kan hyresgästen behöva avflytta med iakttagande av avtalad uppsägningstid.

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet:

  • 1 rum och kök, max två personer
  • 2 rum och kök, max tre personer
  • 3 rum och kök, max fem personer
  • 4 rum och kök, max sex personer
  • 5 rum och kök eller större, max åtta personer

Antalet personer avser både vuxna och barn.