Uthyrningspolicy för trygghetsboende

För att ansöka om en lägenhet använder du vår uthyrningsplattform eller HomeQ-plattformen om du söker på orterna Kalmar, Båstad eller Höganäs. I förekommande fall kan du också söka lägenhet via Blocket Bostad. Du behöver skapa ett konto och börja samla köpoäng. På ditt konto kan du fylla i din profil med information om dig och ditt arbete. Den sökande med högst köpoäng som uppfyller våra grundläggande krav kommer att erbjudas lägenheten först.

Lägenheter tilldelas i turordning efter kötid.

Grundläggande krav

Bostäderna ska innehas av personer som fyllt 65 år vid inflyttningstillfället. När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det att en av personerna i respektive hushåll har fyllt 65 år. Vid eventuellt dödsfall får den andre parten möjlighet att ta över avtalet. 

Sökande skall ha en inkomst som skall styrkas med intyg.

Följande kan räknas som inkomst:

  • Inkomst genom anställning.
  • Inkomst genom egen näringsverksamhet
  • Ålderspension
  • Tillägg
  • Bidrag
  • Kapital

Boendereferenser samt kreditupplysning görs på samtliga sökande som blir aktuella i urvalet. Tagna boendereferenser skall vara positiva. Kreditupplysningen får inte visa på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.