2023-06-19

Nivika, ett av Sveriges mest jämlika bolag

Idag publiceras Allbrights årliga granskning av jämställdheten inom Sveriges börsnoterade bolag. Nivika har en jämn könsfördelning i ledningsgruppen (40/60) och har därmed placerat sig på Allbrights gröna börslista.

Nyheter

Sedan 2012 har vi på Allbright årligen granskat börsens toppskikt med utgångspunkt i representation. Vi rankar sedan börsbolagen utifrån hur jämställda de är i ledningsgruppen. Bolag som har lika andel män som kvinnor blir gröna, bolag som inte når hela vägen fram blir gula och bolag som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen rödlistas.

Rapporten i sin helhet hittar ni här: https://www.allbright.se/allbrightrapporten-2023

fler nyheter