inner hero

VD informerar, oktober 2019

Information för anställda i Nivika-koncernen

VD informerar, oktober 2019

Publiserad: 14-Nov-2019 | av Joakim D

Fastighetsvärde samt mål

Fastighetsvärdet uppgår idag till 3,512 MDSEK enligt Bokslutskommunikén som vi nyligen släppt. Denna finns att läsa i sin helhet på vår hemsida. Nytt mål för 2023 är satt till 6 MDSEK vilket också är ett rimligt mål om detaljplaner samt övriga byggprojekt går i lås och givetvis att vi har banker och övriga långivare med oss. Konjunkturen spelar också en viktig roll för vår utveckling. Vi har flera större bostadsprojekt under uppförande och på gång framåt. I och med att befolkningen ökar på de orter vi är verksamma ser vi att vi kan fylla de hus vi bygger med hyresgäster.

Projekt

Vi har i idag fem detaljplaner under arbete med sammanlagt upp till ca 2 000 möjliga bostäder. Aftonfalken 1 på Julias väg i Värnamo är den nyaste planen som vi jobbar med och vi har anlitat Arkitekthuset i Jönköping för att hjälpa oss med skisser hur denna fastighet kan exploateras.

Byggnationen på Kungsängen pågår med 155 lgh och Snöflingan i Växjö med 80 lägenheter pågår enligt plan. Husbilsgaragen på Rödspättan i Värnamo med 11 garage har vi nu börjat hyra ut och Mitt Lager har fått uppdraget att sköta uthyrningen av dessa. På Vigören i Jönköping väntar vi på bygglov så vi kan hyra ut 60 lgh till studenter. På Valplatsen har vi ett klart bygglov för att bygga 194 lägenheter. Vi kommer inte starta denna byggnation innan nyår på grund av att de bidrag vi tänker söka för detta kan inte sökas förrän efter nyår och byggnation får inte påbörjas innan dess. Just nu pågår förhandling med flera entreprenörer om kostnadsbilden för bygget.

Vi har skickat in en bygglovsansökan till Växjö kommun för höghuset samt lokaler vid Växjö Vipers arena och fått bra reklam för detta projekt i lokaltidningen Växjö. Vi väntar nu på utlåtande på vår bygglovsansökan. För våra tänkta studentbostäder på vår fastighet Stenladan i Växjö har vi anlitat WSP konsulter för utredningar gällande damm, ljud och risker för hästallergener. Anledning till detta är att de tänkta studentbostäderna ligger granne med Theleborgs Ryttarsällskap och enligt Miljö & Hälsa i Växjö skall vi visa att vi kan bygga bostäder så nära denna anläggning utan framtida problem för de boende.

Händelser

20 november är vi inbjudna till Danske Bank i Stockholm som en av flera föredragshållare till en Credit Conference. Nyfosa Fastigheter, Hedins Bil, NP3 3 samt flera andra stora bolag kommer att medverka. Jag tillsammans Med Kristina och Dan kommer att presentera Nivika och vad vi står idag.

Organisation

Från 1 november har vi en ny organisation som ni fick en genomgång på vår oktoberfest. Prata med din närmsta chef eller hör av dig till mig om du inte var med på denna genomgång eller undrar över något. Du ska under november också få en kallelse till medarbetarsamtal så chef och medarbetare lär känna varandra.

Stefan Karlsson börjar ju hos oss den 24/11 som Fastighetstekniker i Jönköping. Stefan får ni bekanta er med på vår julfest.

Self storage

Det pågår aktivitet på flera orter för Mitt Lager. Gislaved, Borås, Lysekil som är nya orter för mitt Lager och där vi både bygger nytt och bygger om för att anpassa befintliga lokaler för Mitt Lagers behov. Vi tittar även på flera andra ortet för att utöka Mitt Lagers verksamhet. Aktiv försäljning och marknadsföring pågår på samtliga andra orter för att fylla våra förråd.

Marknaden

Efterfrågan på både bostäder och lokaler är fortsatt god i våra verksamhetsorter och vi tror att de bostäder vi bygger nu skall fyllas.

Miljö och hållbarhet

Vi fortsätter vår satsning på solpaneler. Vi fortsätter också med att montera ladd stolpar på våra fastigheter. Elbilar finns som policy på förmånsbilar och vi undersöker möjligheten till elbilar även till förvaltningen. Vi köper fossilfri el och fjärrvärme. Vi har tagit fram policy för arbetsmiljö och en plan för krishantering som kommer att delges samtliga anställda.

Personal och hållbarhet är en framgångsfaktor

Nivika vill leva upp till förväntningarna på en hållbar arbetsplats. För oss innebär det en arbetsplats där man som medarbetare erbjuds möjlighet till kompetensutveckling, får engagera sig i hållbarhetsfrågor och där satsningar på jämställdhet och mångfald är en självklarhet. Vårt övergripande mål är att erbjuda en trygg och säker arbetsplats där jämställdhet och mångfald främjas samt där alla ges möjlighet till kompetensutveckling